Hôi thi câu Đài: chuyến VỀ NGUỒN lịch sử (II) | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Hôi thi câu Đài: chuyến VỀ NGUỒN lịch sử (II)

Thảo luận trong 'Câu Đài (Bát)' bắt đầu bởi root, 14/5/10.

 1. root

  root Administrator

  <html><head><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"><meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><title>New Page 1</title></head><body><p align="center"><b><font face="Verdana" color="#008000" size="4">Hội thi câu Đài tại Ao Đôi<br></font><font face="Verdana" size="5" color="#008000">Chuyến VỀ NGUỒN lịch sử (II)</font></b></p><p align="right"><font face="Verdana"><font color="#000080"><b>Phóng sự: </b></font><a href="mailto:viethoa_nhabe@yahoo.com">Việt Hòa</a></font></p><p align="justify"><font face="Verdana"><b><font color="#FF0000">(<a href="http://www.4so9.com/cauca/ArticleView.php?article_id=197"><font color="#FF0000">Tiếp theo phần I</font></a>)</font></b></font></p><p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">Đ</font></b>úng 5 giờ, ban tổ chức bắc loa gọi thu quân. <i><b>Tám con cá khổng lồ trúng giải </b></i>dự kiến đựơc xếp hàng, đánh số cẩn thận.</font></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/ca-doiat-giat.jpg" width="640" height="376"></p><p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">C</font></b>húng tôi thu quân về <i><b>khu vườn thơ mộng </b></i>dành riêng cho hội câu thi. Như mọi cuộc tranh tài khác, tôi lại <i><b>ứng khẩu một khúc đít-cua </b></i>không giống ai. Sau đây là danh sách và diễn biến qúa trình trao giải thưởng:</font></p><ul> <li> <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">GIẢI TƯ</font></b>: gồm 3 giải được <i><b>trọng tài Nguyễn Tấn Quang </b></i>đại diện BTC trao cho các cần thủ:<br> <i>- Bộ cần và máy câu do anh Hào Cây Gõ tài trợ<br> - Một thùng đựng đá chuyên dụng của của hàng DCCC MegaFishing No.1 <br> - Một bộ quà các sản phẩm cao cấp của Lever-Việtnam do BBT web 4so9 tặng</i></font></li></ul><p align="center"><font face="Verdana"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-4.jpg" width="640" height="480"></font></p><blockquote> <p align="center"><b><font face="Verdana" color="#FF0000">(Nguyễn Minh Tuấn cá Tra 5.1kg, Nguyễn Văn Ngọc cá Tra 4.75kg,<br>Hà Quang Quốc cá Tra 4.6kg)</font></b></p> <p align="center"><font face="Verdana"> <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-4-2.jpg" width="320" height="240"></font></p></blockquote><ul> <li> <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">GIẢI BA</font></b> - gồm 2 giải được <i><b>ông Bùi Hồng Sơn đại diện Cty phần mềm FAST</b></i>, thay mặt các nhà tài trợ trao tới các cần thủ:<br> <i>- Một cần câu FINOR do anh Lưu Sơn tặng<br> - Một máy câu Penn 103-CS do BBT web 4so9 tặng</i></font></li></ul><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-3.jpg" width="509" height="424"></p><p align="center"><b><font face="Verdana" color="#FF0000">(Võ Trọng cá Ttra nặng 6.15kg, Phạm Văn Tâm cá Tra nặng 5.25kg)</font></b></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-3-2.jpg" width="480" height="360"></p><ul> <li> <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">GIẢI NHÌ</font></b>: 1 giải do <i><b>ông Vũ Minh Tuấn chủ cửa hàng DCCC Hàng Xanh </b></i>trao cho <font color="#FF0000"><b>cần thủ Võ Sáu </b></font>với con cá Tra 6.7kg với món quà là 1 bộ cần + máy câu Tica tuyệt đẹp cho chính của hàng Hàng Xanh tài trợ.</font></li></ul><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-2.jpg" width="563" height="428"></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-2-2.jpg" width="480" height="360"></p><ul> <li> <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">GIẢI NHẤT </font></b>- Việt Hòa trao tận tay <font color="#FF0000"><b>Huỳnh Minh Văn</b></font>, là cần thủ <i><b>câu con cá đầu tiên</b></i>, cũng là cần thủ <i><b>câu được nhiều cá nhất </b></i>(11 con cá Tra !!!) và là tác giả của con cá Tra 6,8 kg. Món quà là <i><b>1 đầu máy DVD Mắt Rồng Thế Hệ Mới </b></i>của JVC do anh Duy và Hồng Sơn (Cty FAST) đồng tài trợ.</font></li></ul><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-1.jpg" width="640" height="480"></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-1-2.jpg" width="480" height="360"></p><ul> <li> <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">GIẢI ĐẶC BIỆT</font></b>: do ông Nguyễn Anh Nguyên, nhà tài trợ chính, trao cho <i> <b>ông Trần Đức Tùng</b></i>, người câu con cá 6.85kg đầy ấn tượng. Phần thưởng là một máy chụp ảnh kỹ thuật số Fujifilm A202.</font></li></ul><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-db-1.jpg" width="640" height="480"></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/giai-db-2.jpg" width="480" height="360"></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/bravo.jpg" width="320" height="427"></p><p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">C</font></b>uối cùng là nâng ly. Trước khi cùng nâng ly, tôi tranh thủ kết thúc bài diễn văn của mình: ”<i>Trong buổi câu thi hôm nay, chúng tôi thực lòng thông cảm và chia sẻ với những bạn câu chưa chạm tay vào giải thưởng. Chưa chạm tay vào giải thưởng bởi nhiều lý do: câu Đài chưa quen, dây câu qúa nhỏ, chà vướng, đứt dây, không gặp cá và nhất là có <b>vài lều câu chị em ta gắn những ăng ten qúa nhạy cảm </b>… (!) Nhưng mà không hề gì! Chúng ta còn nhiều cuộc câu thi khác …&quot;</i></font></p><p align="center"><font face="Verdana" color="#0000FF"><font size="2">(Xem phim các anh em bắt cá</font> </font><b><i><font face="Verdana" size="5"><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/hieu-au-1.rm')">Hiếu Ẩu</a></font></i></b><font size="5" color="#008000" face="Verdana"><i><b><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/dac-biet-685-1.rm')"> <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/nhatrang19092003/4/dzg2mjiu[1].gif" width="40" height="38" hspace="3" vspace="3" align="top"></a></b></i></font><b><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/sauvk-1.rm')"><font face="Verdana" size="4"></font></a></b><i><b><font size="5" color="#0000FF" face="Verdana">&nbsp;</font><font size="5" color="#008000" face="Verdana"><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/hunghq.rm')">Hưng HQ <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/nhatrang19092003/4/dzg2mjiu[1].gif" width="40" height="38" hspace="3" vspace="3" align="top"></a></font></b></i><font face="Verdana"><b><font size="4" color="#0000FF"></font></b></font><i><b><font size="5" color="#0000FF" face="Verdana">&nbsp;</font><font face="Verdana" size="5"><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/thanh-hung-1.rm')">Thanh Hùng</a></font><font size="5" color="#008000" face="Verdana"><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/dac-biet-685-3.rm')"> <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/nhatrang19092003/4/dzg2mjiu[1].gif" width="40" height="38" hspace="3" vspace="3" align="top"></a></font><br><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/the-phuong-1.rm')"><font size="5" face="Verdana">Thế Phương</font><font size="5" color="#008000" face="Verdana"> <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/nhatrang19092003/4/dzg2mjiu[1].gif" width="40" height="38" hspace="3" vspace="3" align="top"></font></a></b></i><font face="Verdana" color="#0000FF">&nbsp;<b><i><font size="5"><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/tuan-ga-1.rm')">Tuấn Ga</a></font></i></b></font><i><b><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/dac-biet-can-cau-gay-2.rm')"><font size="5" color="#008000" face="Verdana"> <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/nhatrang19092003/4/dzg2mjiu[1].gif" width="40" height="38" hspace="3" vspace="3" align="top"></font></a><font size="5" color="#008000" face="Verdana">&nbsp; </font> </b></i><font face="Verdana" color="#0000FF"><b><i><font size="5"><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/tuan-nho-1.rm')">Tuấn Nhỏ</a></font></i></b></font><i><b><a href="javascript:eek:penQTwin('rtsp://www.4so9.com/caudai/dac-biet-can-cau-gay-2.rm')"><font size="5" color="#008000" face="Verdana"> <img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/nhatrang19092003/4/dzg2mjiu[1].gif" width="40" height="38" hspace="3" vspace="3" align="top"></font></a></b></i><font face="Verdana" color="#0000FF">)</font></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/zvooo.jpg" width="640" height="480"></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/1-2-3.jpg" align="absmiddle" width="480" height="360"></p><p align="justify"><b><font face="Verdana">Thưa các bạn !</font></b></p><p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="5" color="#008000">B</font></b>ài tường thuật của tôi lẽ ra kết thúc ở đây. Thế nhưng tôi vẫn muốn viết thêm đôi dòng bởi vì qua nay có <i><b>nhận được vài cuộc điện thoại chia sẻ</b></i>. Anh chàng Đức Tùng thì tâm sự: &quot;<i>Giải đặc biệt khiến cháu không ngủ được. Cầm cái máy ảnh đời mới mà cứ như mơ. Cháu chụp cho người yêu của mình hơn trăm kiểu mà kiểu nào cũng bá phát&quot;</i>. Bá Cương thì giọng vui như reo. Anh bảo <i><b>bà vợ bác sĩ của mình </b></i>sau khi đo huyết áp, kiểm tra mạch nhịp tuyên bố rằng <i><b>anh đang mạnh mẽ hơn </b></i>nhờ nguyên ngày tập thể dục bằng quay ra quay vào. Hy vọng lần sau phát huy ! Anh Tâm già thì nắc nỏm: ”<i><b>Câu vậy mới là thể thao</b>. Hình như vòng bụng của tới giảm được vài lai. Mà Việt Hòa này, cái vòng thắt lưng mà ngắn lại thì <b>đời mình có cơ may dài ra </b>! Lần sau có câu kéo gì tương tự, ông ới tôi một tiếng nhé ! Vô tư đi !</i>”.</font></p><p align="center"><img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/1-2-3-thua.jpg" align="absmiddle" width="320" height="240"></p><p align="center">&nbsp;<img border="0" src="files/ban-doc/VietHoa/aodoi-20-06-2004/quoc-voi-2.jpg" width="480" height="360"></p><p align="justify"><font face="Verdana">Ừ ! Tôi khóa bàn phím lại với 3 chữ: <b>VÔ TƯ ĐI</b> !</font></p><p align="justify"><font face="Verdana"><b>Việt Hòa<br></b><font size="2">Tháng 5/2004</font></font></p></body></html>
   
 2. alekhe23

  alekhe23 Thành viên mới

  Bài viết này khá hay, cần phải xem kỹ ! :)
   

Thế Giới Mồi Câu - mồi câu cá

Chia sẻ trang này