Đà Nẵng: Địa chỉ những người bạn câu cá | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Đà Nẵng: Địa chỉ những người bạn câu cá

Thảo luận trong 'CLB Câu Cá Đà Nẵng - Hội An' bắt đầu bởi Chợ Hàn, 20/4/07.

 1. Chợ Hàn

  Chợ Hàn Thành viên mới

  <p>
  <font size="1">&nbsp;H&atilde;y đến với quầy b&aacute;n đồ c&acirc;u &quot;Bảy nhỏ&quot;Ki ốt số 26 H&ugrave;ng Vương- Đ&agrave; Nẵng số điện thoại 0511.892478-05.076789-0903516744 c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn cụ thể về mua sắm đồ c&acirc;u, sửa chữa hư hỏng m&aacute;y, cần c&acirc;u, li&ecirc;n hệ ghe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc; đưa c&aacute;c bạn đến c&aacute;c điểm c&acirc;u ở xa như: Cảng Ch&acirc;n m&acirc;y(Thừa Thi&ecirc;n Huế), Cảng Dung Quất (Quảng Ng&atilde;i), C&ugrave; Lao Ch&agrave;m (Hội An- Quảng Nam).</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">C&aacute;c chủ ghe m&aacute;y đi biển: Ch&uacute; Hứa: 0903.537036; A. Thế:0906.511748; A. K&yacute;: 0914.112309...</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Chủ c&aacute;c xe &ocirc; t&ocirc; du lịch từ 4 chỗ đến 24 chỗ: A. Vũ: 0905.152286; A.Dũng: 0905.401.460...</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Tư vấn mua, b&aacute;n&nbsp;c&aacute;c loại sinh vật cảnh: li&ecirc;n hệ gặp A. An:0905.123430; A. Chuẩn(Thanh đ&aacute;):0903.514825.</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Nh&agrave; h&agrave;ng ăn uống, c&oacute; c&aacute;c m&oacute;n thịt rừng, hải sản; đặc biệt c&aacute;c loại c&aacute; c&acirc;u v&agrave;&nbsp;đ&acirc;y cũng l&agrave; địa chỉ để mọi người giao lưu với: A. Thọ:0905.138668; A. Tư hề: 0913.430377...</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Nh&agrave; cung cấp thịt b&ograve;, gi&aacute; gốc, hữu nghị, A.Th&agrave;nh (Th&agrave;nh B&ograve;) 0905.222645.</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Tư vấn mua t&agrave;u, ghe, ca n&ocirc; gặp A. Tư hề:0913.430377.</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Tư vấn thủ tục, vận h&agrave;nh lưu th&ocirc;ng đường s&ocirc;ng gặp A. Nam Đặng; đường bộ gặp. Trung l&ugrave;n: 0914.017707.</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">Mua xe m&uacute;c, ủi hoặc hợp đồng vận chuyển vật liệu x&acirc;y dựng, san lấp mặt bằng th&igrave; gặp A. Sỹ Tu&yacute; Loan: 0905.313212.</font>
  </p>
  <p>
  <font size="1">L&agrave;m đẹp nh&agrave;, cửa li&ecirc;n hệ A. Nghĩa H&agrave;n Quốc: 0905.360968 (chuy&ecirc;n gia c&acirc;u c&aacute; Đục).</font>
  </p>
  <font size="1">
  <p>
  <font size="1">Đi c&acirc;u về bị ngứa ng&aacute;y, nhiễm khuẩn th&igrave; li&ecirc;n hệ với B&aacute;c Sỹ Ho&agrave;ng Hiệp: 0905.011011.</font>
  </p>
  <p>
  Đi c&acirc;u ban đ&ecirc;m m&agrave; sợ ma hoặc bị người kh&aacute;c bắt nạt th&igrave; li&ecirc;n hệ A.Thịnh V&otilde; sư : 0912.718471, b&agrave;y v&agrave;i thế cơ bản trước khi đi c&acirc;u để y&ecirc;n t&acirc;m hơn.
  </p>
  <p>
  Nếu đến Bệnh viện Đa Khoa th&igrave; li&ecirc;n hệ A. Thơ: 0914.183391 để được gi&uacute;p đỡ.
  </p>
  <p>
  Nếu l&agrave; doanh nghiệp c&oacute; h&agrave;ng xuất, nhập khẩu th&igrave; li&ecirc;n hệ A. Minh Ch&acirc;u: 0913.412667 để được tư vấn, gi&uacute;p đỡ.
  </p>
  <p>
  Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những cần thủ ở c&aacute;c nh&oacute;m c&acirc;u kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c địa chỉ để c&aacute;c bạn cần li&ecirc;n hệ để tiện việc giao lưu, học hỏi.
  </p>
  <p>
  Th&acirc;n.
  </p>
  </font>
   
 2. haithanh

  haithanh Thành viên mới

  <p>
  C&aacute;m ơn anh Nh&atilde;n đ&atilde; post nhiều th&ocirc;ng tin đa dạng, bổ &iacute;ch v&agrave; th&uacute; vị.<br />
  Em xin bổ sung th&ecirc;m.&nbsp; Nếu v&agrave;o Hội An th&igrave; h&atilde;y&nbsp; li&ecirc;n hệ v&agrave; giao lưu với anh Linh, thổ địa ở phố Hội v&agrave; biển C&ugrave; Lao Ch&agrave;m, số ĐT: ().&nbsp;
  </p>
  <p>
  Nh&acirc;n đ&acirc;y cũng xin c&aacute;c cần thủ l&atilde;o l&agrave;ng ở ĐN-HA chỉ b&agrave;y những kinh nghiệm về kỷ thuật c&acirc;u. C&aacute;ch chọn mồi, lưỡi cho từng loại c&aacute;, nơi b&aacute;n. Xin c&aacute;c anh giới thiệu những c&ocirc;ng nghệ mới đang &aacute;p dụng v&agrave;o việc c&acirc;u k&eacute;o hiệu quả nhất.&nbsp;
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 3. ngoclinh

  ngoclinh Chủ nhiệm CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An

  <p>
  <font size="2">Hay lắm Nh&atilde;n ơi ! C&ograve;n thiếu nơi đặt v&eacute; m&aacute;y bay đi C&ocirc;n Đảo !!<img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-2.gif" border="0" alt="Kh&oacute;c" title="Kh&oacute;c" width="19" height="19" /></font>
  </p>
  <p>
  <font size="2"></font>
  </p>
  <p>
  <font size="2">Trần Ngọc Linh</font>
  </p>
  <p>
  <font size="2">&nbsp;Số cũ 24, số mới 282 Nguyễn Duy Hiệu Hội An. DĐ. 0905120270 </font>
  </p>
  <p>
  <font size="2">Email : <a href="mailto:daiduongck24@yahoo.com">daiduongck24@yahoo.com</a></font>
  </p>
  <p>
  <font size="2"></font>
  </p>
  <p>
  <font size="2"></font>
  </p>
   
 4. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3">C&acirc;u c&aacute; c&oacute; một c&ocirc;ng nghệ thế n&agrave;y: Khi khai trương một c&acirc;y cần mới, c&acirc;u&nbsp;được c&aacute; lấy m&aacute;u con c&aacute; b&ocirc;i l&ecirc;n&nbsp;đọt cần,&nbsp;đảm bảo c&aacute;i cần&nbsp;đ&oacute;&nbsp;th&agrave;nh s&aacute;t thủ liền. <font face="times new roman,times">C&ograve;n nếu&nbsp;đi c&acirc;u ho&agrave;i kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute; th&igrave; cắt c&aacute;i&nbsp;đọt cần&nbsp;đi một&nbsp;&iacute;t.</font></font><font face="times new roman,times">&nbsp;</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;Đ&uacute;ng hay kh&ocirc;ng c&aacute;c bạn cứ l&agrave;m thử sẽ biết (h&igrave; h&igrave;)!</font>
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 5. Chợ Hàn

  Chợ Hàn Thành viên mới

  <P>Kính chào Anh Linh.</P> <P>&nbsp;&nbsp; Cảm ơn anh. Phi công chắc họ ko có thời gian rảnh đi câu như mình anh nhỉ. Vì bay trên bầu trời, cảm giác mạnh hơn đi câu nhiều anh ạ. Đi Côn Đảo xa quá trời, đi Hội An chơi thôi.&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp; Em và Thọ sẽ cố gắng&nbsp;đến Hội An&nbsp;một chuyến để cùng anh tâm sự, học hỏi, câu cá và đủ thứ nữa... Viết Nhãn: 0905.209222; EMail: <A href="mailto:nhannv36@yahoo.com">nhannv36@yahoo.com</A>; Số nhà K42/4 Núi Thành- Đà Nẵng.</P>
   
 6. Chợ Hàn

  Chợ Hàn Thành viên mới

  <P>Chào Duy Vũ.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vũ hãy liên lạc các số điện thoại mình nêu trên là các cần thủ có nhiều kinh nghiệm lắm đó. Khi nào rảnh Vũ đến quầy Ki ốt 26 "Bảy Nhỏ" sẽ khai thác được nhiều thông tin hơn. Nhiều cần thủ đến đây mua đồ câu, nếu mình hỏi thì họ chỉ vẽ cụ thể, cách làm thực tế. Mình ghi chép lại, chụp ảnh minh họa rồi đưa lên 4so9 giúp họ, chứ họ ko rành mấy thứ này lắm.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh Ngọc Linh ở Hội An, mình và Thọ vừa rồi đã gặp anh tại Đà Nẵng, cùng anh nhậu và nói chuyện đủ thứ trên đời&nbsp;rồi ngày&nbsp;hôm sau đi câu một chuyến tại Hòn Chảo - Vịnh Đà Nẵng. Hội câu cá của các anh lớn lắm, danh sách địa chỉ của anh thì nhiều vô số kể, để anh giới thiệu chứ, phải ko anh Linh ơi.</P>
   
 7. Chợ Hàn

  Chợ Hàn Thành viên mới

  <P>&nbsp;&nbsp;Hiệu chỉnh&nbsp;số điện thoại di&nbsp;động&nbsp;của "Bảy Nhỏ" là 0905.076789.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu các bạn có nhu cầu mua, sắm, sửa chữa&nbsp;tàu đánh cá, phụ tùng, các linh kiện, máy định vị, tầm cư. Hãy liên hệ Công ty Thương Mại - Đức Tiến 290 Trưng Nũ Vương- Đà Nẵng; Ki ốt 29-30 Chợ Hàn số điện thoại: 0511.821736- 0511.822670-0905.144222</P>
   
 8. midle0808

  midle0808 Thành viên mới

  <P>Tinh co thay trang cau ca toi thay vui nhung toi se tham gia y kien sau.</P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT color=crimson size=1>-----------------------</FONT></P> <P><FONT color=crimson size=1>Admin: Lần sau bạn nên gõ có dấu</FONT></P>
   
 9. xi thau

  xi thau Thành viên mới

  <P>&nbsp;&nbsp; chao nhom cau ca da nang!!!! </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; minh cung o da nang,cung thich bien va cau ca nua!!!minh hay di cau ca do va cac loai ca khac nhung minh la dan nghiep du mong may chu may bac cho minh gia nhap cau lac bo cau ca voi!!!! </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; truoc kia minh ngoi thien ca ngay ngoai bien va song,co luc chang duoc con ca nao nua nhung trong long thay rat san khoai!!! </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; vai dong kinh cac lao tien boi!!!!chuc may man cau duoc nhieu ca va niem vui luon den voi tat ca cac thanh vien!!!!<IMG title=Tuyệt height=30 alt=Tuyệt src="http://www.4so9.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" width=60 border=0> </P> <P align=center><STRONG><FONT color=red>Admin nhắn: đánh tiếng Việt chứ !</FONT></STRONG></P>
   
 10. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Nhắn bạn Long ( Long th&igrave; chắc rồi, c&ograve;n Việt Long&nbsp;hay Viết Long th&igrave; chưa biết):</font>
  </p>
  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Bạn c&oacute; thể&nbsp;đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m trong chủ&nbsp;đề &quot; Th&agrave;nh lập nh&oacute;m c&acirc;u&nbsp;Đ&agrave; nẵng - Hội an thuộc CLB 4so9&quot;&nbsp;trong diễn&nbsp;đ&agrave;n &quot; C&acirc;u c&aacute;&nbsp;Đ&agrave; nẵng - Hội an&quot;!&nbsp;</font>
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 11. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff"><img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-40.gif" border="0" alt="Tuyệt" title="Tuyệt" width="25" height="27" /></font>
   

Thế Giới Mồi Câu - mồi câu cá

Chia sẻ trang này