Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi giua_hai_lang | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi giua_hai_lang

 1. 7 Toan
  7 Toan
  Cá tra hồ hay thiên nhiên vậy.?
  26/7/16
 2. giua_hai_lang
  giua_hai_lang
  hồ chú ơi,,,con chủ yếu đánh mấy hồ kí,,,,kím cái nào nhạy nhạy chơi cho đã tay,,,
  27/7/16
 3. 7 Toan
  7 Toan
  Hồ chú7 chịu thua con ơi..! Mỏi hồ mỏi khác chú thua..
  27/7/16
 4. giua_hai_lang
  giua_hai_lang
  dạ,,,,cam on chú,,,để con kím cách khác vậy
  27/7/16
 5. Elkun2002
  Elkun2002
  Chú có bài mồi nào câu cá vồ đém và cá ngát chú chỉ con làm với, con đi câu toàn móm nên buồn quá, con câu sông, cảm ơn chú nhiều lắm
  14/2/17