van ky anh's Recent Activity | Câu lạc bộ câu cá 4so9

van ky anh's Recent Activity

  1. van ky anh đã trả lời vào chủ đề Chào.. Tất Cả..

    cây cần này chắc bác để câu cá tra dầu :))

    20/11/17 lúc 19:28
  2. van ky anh đã trả lời vào chủ đề Chào.. Tất Cả..

    cây cần ngắn nhất đầu tiên có vẻ bạo lực. nhưng thấy ngắn vậy có phù hợp vs câu sông ko? cho em tên cây cần tham khảo

    19/11/17 lúc 12:02