trankha's Recent Activity | Câu lạc bộ câu cá 4so9

trankha's Recent Activity

  1. trankha đã thích bài viết của boysaigonhot trong chủ đề Câu Cá Cuối Tuần Của Mtfc...

    Bác trankha về gắn cái thìa vô thử là biết ngay đó mà.... theo quan sát của mình thì thìa trước cục chì rê (thìa rồi tới chì, tới lưỡi)...

    21/4/18 lúc 12:30