Video "Câu cá striped bass ở Newport" in the album "Câu cá ở US" by lonely_hunter | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Câu cá striped bass ở Newport

In This Album

Câu cá chép ở hồ Indian lake Câu cá striped bass ở Newport Câu mực mà thấy toàn cá cơm Bình minh ở Newport -RI Con Black Sea Bass Bluefish Flying fish con flounder Cân mực Mồi giả câu mực Con scup Striped bass (striper) Striped bass Striped bass Striped bass Striped bass
lonely_hunter
Cá striped bass thường di cư vào vùng New England (bao gồm các bang Rhode Island, Connecticut, Massachusetts) vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 7. Đây là loài dân câu biển gần bờ thích câu nhất. theo Luật cá phải dài tối thiểu 28in mơi được bắt, và 1 ngày mỗi người chỉ được bắt 2 con. Con cá kỹ lục năm 2015 có chiều dài 50in

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang này