Video "Câu cá chép ở hồ Indian lake" in the album "Câu cá ở US" by lonely_hunter | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Câu cá chép ở hồ Indian lake

In This Album

Câu cá chép ở hồ Indian lake Câu cá striped bass ở Newport Câu mực mà thấy toàn cá cơm Bình minh ở Newport -RI Con Black Sea Bass Bluefish Flying fish con flounder Cân mực Mồi giả câu mực Con scup Striped bass (striper) Striped bass Striped bass Striped bass Striped bass Mirror carp
lonely_hunter
Con cá chép này bắt được hồ Indian lake bang MA. Nó được gọi là Mirror carp (không chắc là nó có tên chép vảy rồng)
  1. dhhiep thích bài này.

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang này