Album: Gặp Gỡ: Gành Hào Bạc Liêu | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Template Errors: sonnb_xengallery_album_view

 1. Illegal offset type in isset or empty in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 19:
  18: $__extraData['head']['canonical'] = '';
  19: $__extraData['head']['canonical'] .= '
  20: 	<link rel="canonical" href="' . XenForo_Template_Helper_Core::link('canonical:gallery/albums', $album, array(
  
 2. htmlspecialchars_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 22:
  21: 'page' => $page
  22: )) . '" />
  23: 	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  
 3. Illegal offset type in isset or empty in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 19:
  18: $__extraData['head']['canonical'] = '';
  19: $__extraData['head']['canonical'] .= '
  20: 	<link rel="canonical" href="' . XenForo_Template_Helper_Core::link('canonical:gallery/albums', $album, array(
  
 4. htmlspecialchars_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 22:
  21: 'page' => $page
  22: )) . '" />
  23: 	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  
 5. Illegal offset type in isset or empty in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 19:
  18: $__extraData['head']['canonical'] = '';
  19: $__extraData['head']['canonical'] .= '
  20: 	<link rel="canonical" href="' . XenForo_Template_Helper_Core::link('canonical:gallery/albums', $album, array(
  
 6. htmlspecialchars_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 22:
  21: 'page' => $page
  22: )) . '" />
  23: 	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  
 7. Illegal offset type in isset or empty in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 19:
  18: $__extraData['head']['canonical'] = '';
  19: $__extraData['head']['canonical'] .= '
  20: 	<link rel="canonical" href="' . XenForo_Template_Helper_Core::link('canonical:gallery/albums', $album, array(
  
 8. htmlspecialchars_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 22:
  21: 'page' => $page
  22: )) . '" />
  23: 	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  
 9. Illegal offset type in isset or empty in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 19:
  18: $__extraData['head']['canonical'] = '';
  19: $__extraData['head']['canonical'] .= '
  20: 	<link rel="canonical" href="' . XenForo_Template_Helper_Core::link('canonical:gallery/albums', $album, array(
  
 10. htmlspecialchars_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/bonso9/domains/4so9.com/public_html/library/vtLai/UrlKhongDau/Converter.php, line 22:
  21: 'page' => $page
  22: )) . '" />
  23: 	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  

Album: Gặp Gỡ: Gành Hào Bạc Liêu

Hình như mình có duyên với đất Gành Hào. Một tối đẹp trời sau khi đọc bài chẽm 5,3kg sướng như tiên của anh <a href="members/49584/" class="internalLink" rel="nofollow">Array</a>, thèm quá nên đành đặt với anh Quý một cái hẹn vào ngày cuối tuần.<br /> <br /> Khởi hành vào lúc 4g30 sáng từ Cần Thơ.<br /> [ATTACH=full]32467[/ATTACH]<br /> <br /> Đón bình minh tại Sóc Trăng<br /> [ATTACH=full]32468[/ATTACH]<br /> <br /> 9h em đến Gành Hào, Bạc Liêu, trễ dự kiến khoảng 1 tiếng. Sau đó gặp gỡ anh Quý và tốc hành vào vuông.<br /> <br /> [ATTACH=full]32443[/ATTACH]<br /> <br /> [ATTACH=full]32444[/ATTACH]<br /> Anh em nghiên cứu địa hình vuông<br /> <br /> [ATTACH=full]32445[/ATTACH]<br /> Em khai cần ngay miệng cống hehe...<br /> <br /> [ATTACH=full]32446[/ATTACH]<br /> Đánh gần vài chục đường, không thấy tăm hơi chẻm đâu, chỉ bị một lần táp hụt. Nên thôi xách máy đi ghi hình anh em ra trận thôi.<br /> <br /> [ATTACH=full]32447[/ATTACH]<br /> <br /> [ATTACH=full]32448[/ATTACH]<br /> Hình ảnh thường thấy khi đi vuông, cứu lure....<br /> Nắng lên đỉnh đầu, 11g anh em bắt đầu thu cần câu món khác<br /> [ATTACH=full]32449[/ATTACH]<br /> Anh Nguyên chủ quán Bốn Phương tại tx Gành Hào hái bần cho anh em ăn kèm với mắm<br /> <br /> [ATTACH=full]32450[/ATTACH]<br /> Giao lưu câu kéo với món cá đuối nghệ hấp và mắm cá ăn kèm với trái bần.<br /> <br /> [ATTACH=full]32451[/ATTACH]<br /> <br /> [ATTACH=full]32452[/ATTACH]<br /> Giao lưu no nê, thôi không câu được cá ta đánh bắt kiểu khác.<br /> <br /> [ATTACH=full]32453[/ATTACH]<br /> Sau đó anh em kéo vô ao nhà bà con anh Đạt, và điều gì cũng phải đến<br /> <br /> [ATTACH=full]32454[/ATTACH]<br /> [ATTACH=full]32456[/ATTACH]<br /> <br /> [ATTACH=full]32458[/ATTACH]<br /> Quý Bạc Liêu ghi bàn cả 2.<br /> [ATTACH=full]32457[/ATTACH] [ATTACH=full]32455[/ATTACH] [ATTACH=full]32462[/ATTACH]<br /> Đâu đó anh Nguyên núp lùm kiếm cá bằng cần tre tự tạo<br /> <br /> [ATTACH=full]32459[/ATTACH]<br /> Anh Đạt xin chụp hình với chiến lợi phẩm<br /> <br /> [ATTACH=full]32460[/ATTACH] [ATTACH=full]32461[/ATTACH]<br /> <br /> [ATTACH=full]32463[/ATTACH]<br /> Trời về chiều, anh em thu cần chạy về Gành Hào chế biến cá vừa câu được<br /> <br /> [ATTACH=full]32464[/ATTACH]<br /> Sẵn tiện xin gia chủ vài trái bầu hồ lô về làm quà.<br /> <br /> [ATTACH=full]32465[/ATTACH]<br /> <br /> Tự sướng tí hehe.<br /> [ATTACH=full]32466[/ATTACH]<br /> Lưu...

Gặp Gỡ: Gành Hào Bạc Liêu

Updated 25/8/15
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
22/8/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
offroad
Hình như mình có duyên với đất Gành Hào. Một tối đẹp trời sau khi đọc bài chẽm 5,3kg sướng như tiên của anh Array, thèm quá nên đành đặt với anh Quý một cái hẹn vào ngày cuối tuần.

Khởi hành vào lúc 4g30 sáng từ Cần Thơ.
[ATTACH=full]32467[/ATTACH]

Đón bình minh tại Sóc Trăng
[ATTACH=full]32468[/ATTACH]

9h em đến Gành Hào, Bạc Liêu, trễ dự kiến khoảng 1 tiếng. Sau đó gặp gỡ anh Quý và tốc hành vào vuông.

[ATTACH=full]32443[/ATTACH]

[ATTACH=full]32444[/ATTACH]
Anh em nghiên cứu địa hình vuông

[ATTACH=full]32445[/ATTACH]
Em khai cần ngay miệng cống hehe...

[ATTACH=full]32446[/ATTACH]
Đánh gần vài chục đường, không thấy tăm hơi chẻm đâu, chỉ bị một lần táp hụt. Nên thôi xách máy đi ghi hình anh em ra trận thôi.

[ATTACH=full]32447[/ATTACH]

[ATTACH=full]32448[/ATTACH]
Hình ảnh thường thấy khi đi vuông, cứu lure....
Nắng lên đỉnh đầu, 11g anh em bắt đầu thu cần câu món khác
[ATTACH=full]32449[/ATTACH]
Anh Nguyên chủ quán Bốn Phương tại tx Gành Hào hái bần cho anh em ăn kèm với mắm

[ATTACH=full]32450[/ATTACH]
Giao lưu câu kéo với món cá đuối nghệ hấp và mắm cá ăn kèm với trái bần.

[ATTACH=full]32451[/ATTACH]

[ATTACH=full]32452[/ATTACH]
Giao lưu no nê, thôi không câu được cá ta đánh bắt kiểu khác.

[ATTACH=full]32453[/ATTACH]
Sau đó anh em kéo vô ao nhà bà con anh Đạt, và điều gì cũng phải đến

[ATTACH=full]32454[/ATTACH]
[ATTACH=full]32456[/ATTACH]

[ATTACH=full]32458[/ATTACH]
Quý Bạc Liêu ghi bàn cả 2.
[ATTACH=full]32457[/ATTACH] [ATTACH=full]32455[/ATTACH] [ATTACH=full]32462[/ATTACH]
Đâu đó anh Nguyên núp lùm kiếm cá bằng cần tre tự tạo

[ATTACH=full]32459[/ATTACH]
Anh Đạt xin chụp hình với chiến lợi phẩm

[ATTACH=full]32460[/ATTACH] [ATTACH=full]32461[/ATTACH]

[ATTACH=full]32463[/ATTACH]
Trời về chiều, anh em thu cần chạy về Gành Hào chế biến cá vừa câu được

[ATTACH=full]32464[/ATTACH]
Sẵn tiện xin gia chủ vài trái bầu hồ lô về làm quà.

[ATTACH=full]32465[/ATTACH]

Tự sướng tí hehe.
[ATTACH=full]32466[/ATTACH]
Lưu...

Actions

Chia sẻ trang này